Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów TOROX EKO FIZ AN na dzień 25.06.2020 r. - AgioFunds