Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na dzień 26.06.2020 r. - AgioFunds