Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na dzień 26.04.2019 r. - AgioFunds