Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na dzień 10.07.2020 r. - AgioFunds