Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na 29.11.2017 r. - AgioFunds