Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na 29.06.2018 r. - AgioFunds