Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na 28 września 2017 r. - AgioFunds