Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na 25.04.2018 r. - AgioFunds