Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na 19 kwietnia 2017 r. - AgioFunds