Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na 17 marca 2017 r. - AgioFunds