Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów THC GI FIZ na 05.04.2018 r. - AgioFunds