Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SNIPER FIZ na dzień 20.03.2018 r. - AgioFunds