Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SMART RUNNER FIZAN na dzień 28.04.2022 r. - AgioFunds