Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SMART RUNNER FIZAN na dzień 01.06.2020 r. - AgioFunds