Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 29.06.2022 r. - AgioFunds