Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 27.04.2022 r. - AgioFunds