Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 26.09.2019 r. - AgioFunds