Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 25.06.2019 r. - AgioFunds