Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 24.03.2020 r. - AgioFunds