Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 13.12.2018 r. - AgioFunds