Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 10.12.2019 r. - AgioFunds