Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 08.12.2022 r. - AgioFunds