Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 04.08.2020 r. - AgioFunds