Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 01.02.2019 r. - AgioFunds