Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 26.04.2018 r. - AgioFunds