Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 10 stycznia 2018 r. - AgioFunds