Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SGB FIZ AN na dzień 24 kwietnia 2017 r. - AgioFunds