Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SG NS FIZ na dzień 26.04.2019 r. - AgioFunds