Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SG NS FIZ na dzień 25.05.2020 r. - AgioFunds