Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SANKARA FIZ na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds