Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów SANKARA FIZ na dzień 04.06.2020 r. - AgioFunds