Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów PROPERTUM FIZ AN na dzień 27.03.2019 r. - AgioFunds