Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów PROPERTUM FIZ AN na dzień 25.05.2020 r. - AgioFunds