Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Propertum FIZ AN na dzień 23.05.2022 - AgioFunds