Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Propertum FIZ AN na dzień 09.05.2022 - AgioFunds