Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów PROPERTUM FIZ AN na dzień 05.01.2020 r. - AgioFunds