Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów PROPERTUM FIZ AN na dzień 03.04.2017 r. - AgioFunds