Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Presto FIZ AN na dzień 16.07.2021 r. - AgioFunds