Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów OMIKRON FIZ na dzień 28.04.2021 r. - AgioFunds