Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów OMIKRON FIZ na dzień 27.04.2022 r. - AgioFunds