Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów NEMESIA CAPITAL FIZAN na dzień 01.06.2020 r. - AgioFunds