Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów NEMESIA CAPITAL FIZ AN na dzień 26.04.2019 r. - AgioFunds