Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 29.04.2015 r. AGIO Market Neutral FIZ - AgioFunds