Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 29.04.2015 r - AgioFunds