Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 25.04.2016 r. - AgioFunds