Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 23.02.2015 r. - AgioFunds