Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 22.06.2022 r. - AgioFunds