Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 22.04.2016 r - AgioFunds