Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 21.03.2016 r. AGIO Market Neutral FIZ - AgioFunds