Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 20.04.2016 r. - AgioFunds